Izvor informacija

Informacije koje se nalaze na ovom sajtu su sakupljene iz velikog broja offline i online izvora. Sledeći spisak je pokušaj da se svi ovi izvori navedu. Za materijal preuzet iz novina i časopisa, naveden je samo glavni link ka izdavaču, a detaljan link ka samom članku (ukoliko postoji) se nalazi na stranici sa preuzetim člankom. Što se tiče slika, korišćene su mahom slike koje su javno dostupne na internetu, i za koje je teško utvrditi pravi izvor, tako da se u spisku izvora informacija nalaze sajtovi sa kojih su slike preuzete. Ukoliko mislite da originalni izvor informacija za neki element sajta nije na ovoj listi, molimo da nam se obratite.

U izradi sajta smo posebnu pažnju posvetili tome da se ne povrede ničija autorska prava. Ukoliko mislite da je ipak došlo do povrede Vaših (ili nečijih) autorskih prava, molimo Vas da nam se obratite kako bi u što kraćem roku razrešili nesporazum.

Napominjemo da je staribeograd.com neprofitabilan sajt

Kontakt: info@staribeograd.comIzvori tekstova

Izvori materijala za galeriju

Materijal koji se nalazi u galeriji je prikupljen sa raznih strana, online i offline. U nastavku su navedeni linkovi sa kojih je preuzet veći broj fotografija:

Izvori video radova